Selecteer een pagina

Redigeren: zo werkt het

Komt de boodschap over? Zitten er genoeg voorbeelden in? Leest het lekker weg? Jouw tekst nog beter maken is het grote doel van redigeren. Ik let daarbij op de volgende zaken.


Structuur

Wat is het doel van de tekst? Zit er een logisch begin-midden-eind in? Wat is het hoofdonderwerp en wat zijn de sub-onderwerpen? Met dit overzicht weet ik waarmee en wanneer we jouw lezer gaan informeren, opiniëren, overtuigen, activeren of amuseren. Deze onderdelen neem ik samen met je door. Zo nemen we de lezer bij de hand.


Na de opbouw maken titels en tussenkoppen het verschil. Ik maak ze duidelijk(er) en aantrekkelijk(er).


We rollen de tekst in. Hier kijk ik naar de kernzin van elk stuk, ook wel topische zin. Deze (eerste) zin kondigt aan wat je in de volgende zinnen kunt verwachten, maakt de lezer nieuwsgierig en bouwt alvast wat spanning op.


Tot slot kijk ik naar de bruggen in je tekst, deze verbinden je onderwerpen en nemen je mee door het verhaal. Dit doe je met herhaling, overgangszinnen en signaalwoorden.

 

Stijl

Spreek je de lezer aan met jij of u? Gebruik je jargon of niet? Kan er gelachen worden of houden we het zakelijk? Door duidelijke keuzes stem je de stijl af op de doelgroep van de tekst. Doe je dit niet, dan kun je de plank behoorlijk misslaan.

 

Leesbaarheid

Als de structuur en stijl in orde zijn, betekent dit niet dat een tekst automatisch goed leest. Je komt er soms simpelweg niet doorheen: de balans tussen korte en lange zinnen is weg, vertragende hulpwerkwoorden en naamwoordstijl maken de tekst onnodig gewichtig of het hangt bij gebrek aan signaalwoorden als los zand aan elkaar.

 

Spelling en grammatica

Het redigeren sluit ik af met spelling en grammatica: alle fouten gaan eruit, ik zorg voor aansluiting tussen woorden en zinnen en zet alle puntjes op de i.

 

Twijfel je over een brochure, flyer, folder, artikel, rapport, scriptie of stageverslag?