Selecteer een pagina

De redactie die je voert voor het verbeteren van een tekst noemen we corrigeren, redigeren of herschrijven. Omdat je deze snel door elkaar haalt, leg ik je uit wat ze inhouden. Zo weet jij precies welke hulp je nodig hebt.

Leg je tekst 24 uur weg

Verbeter je eigen tekst nooit op het moment dat je net klaar bent met schrijven. Dat haalt je uit je creatieve proces. Dat creatieve proces is voor iedereen op een ander moment. Voor de een is dat vroeg in de ochtend met een kop koffie, voor de ander is het laat in de avond met een zak chips. Verbeteren is een ander verhaal, dat kun je het beste doen met een fris hoofd en nieuwe energie.

Wanneer je het na minimaal 24 uur weer oppakt, scan je de tekst. Je doet alsof je het voor de eerste keer leest. Benader het door de ogen van de doelgroep: begrijp je na het lezen daadwerkelijk wat er wordt bedoeld? Leest het lekker weg? Ben je van plan te reageren op de call to actions?

Als je deze vragen met ‘ja’ beantwoordt ben je op de goede weg. Voor de zekerheid kun je iemand inschakelen voor het corrigeren van je tekst.

Ben je er nog niet zeker van of je boodschap goed overkomt? Laat je tekst dan redigeren.

Staat alleen de inhoud, maar loopt het nog niet lekker? Dan laat je de tekst herschrijven.

Dit is corrigeren

Iemand met verstand van zaken – een copywriter – gaat met het corrigeren je tekst na op spelling, grammatica, interpunctie en consistentie. Zodat je zeker weet dat je tekst taalkundig goed in elkaar zit. Bij het corrigeren gaat het niet om de inhoud en ook niet om begrijpelijke taal.

Voorbeelden van correcties:

– Is het word of wordt?
– Peilen of pijlen?
– Geen of niet?
– Kloppen alle d’s en t’s?
– Staan alle punten en komma’s op de goede plek?

Dit is redigeren

Naast de type- schrijf en taalfouten van het corrigeren kijkt de copywriter bij het redigeren vooral naar de opbouw en de samenhang van de tekst. Dit is het nakijken én het verbeteren van je tekst vóór publicatie.

De copywriter kijkt of de boodschap goed overkomt, de toon aansluit bij de doelgroep en of de tekst aantrekkelijk en leesbaar genoeg is.

Misschien verandert er iets in de volgorde, maar de stijl van de schrijver blijft herkenbaar. Na het redigeren is de tekst klaar voor publicatie.

Voorbeelden van redigeren:

– Klopt het tekstdoel?
– Staan alinea’s en zinnen op de juiste plek?
– Sluiten alinea’s goed aan?
– Lopen de zinnen lekker?
– Staan er geen overbodige woorden in?
– Zijn de call to actions duidelijk?

Bij redigeren is het van belang dat je vooraf goede afspraken maakt. Bepaal waar je naar laat kijken, zodat je zeker weet waar wel en waar niet aan gesleuteld mag worden.

Dit is herschrijven

Heb je alle inhoud maar staat er nog geen duidelijke tekst? Dan laat je de tekst herschrijven. Het door jouw gecreëerde stuk is het vertrekpunt, vanaf daar gaat alles op de schop. De tekstschrijver zorgt voor een logische opbouw, duidelijke alinea’s en lekker lopende zinnen. Omdat elke tekst een tekstdoel heeft, komen er overtuigende call to actions.

Voor het herschrijven is vaak meer achtergrondinformatie nodig, zodat je de tekst kan uitbreiden in de breedte en in de diepte.

Twijfel je? Leg het aan Pim voor

Doen het het toch samen? Ik neem je tekst door en vertel je of je tekst toe is aan enkel correcties, een redigeeropdracht of een volledig herschrijven.